Sve je veće interesovanje odraslih pacijenata za ispravljanjem zuba. Benefit je višestruki: može se zatvoriti vašim zubima prostor od jednog ili više izgubljenih zuba, moguće je pripremiti zube za protetske radove, dovodeći ih na odgovarajuće mesto kao i usporiti parodontopatiju, pravilnim dovođenjem zuba u niz.


ind

rdj

Niti jedno ortodontsko lečenje u nasoj ordinaciji ne započinje bez izrade dijagnostičkog seta:

  1. Rentgen snimci
    • ORTOPAN (snimak svih zuba na jednom filmu,ponesite ukoliko nije stariji od 6 meseci)
    • TELERENDGEN (profilni snimak glave)
  2. Uzimanje otisaka za izradu studijskih modela zuba
  3. Fotografije pacijentovog lica/profila i zuba

Prilikom sledeće posete, saznaćete Vaš individualni plan lečenja

(da li je neophodno vaditi/ili ne zube),

vremenski okvir i cenu terapije.

Cene usluga prate cenovnik privatne stomatološke komore.